Perspektiv på barnskötarens status i förskolan

DSpace Repository

Perspektiv på barnskötarens status i förskolan

Details

Files for download
Icon
Perspective of the ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Perspektiv på barnskötarens status i förskolan
Author Nordberg, Susanne
Date 2017
English abstract
In this study I examine the talk of the nursery pre-school profession in two teacher magazines with articles dating from 2010 to 2017. Each actor in the various statements from the articles wants to claim their idea of what good childcare is and if the nursery pre-school profession is competent enough. In the discourse analysis two dominating discourses was distinguished. The discourse of the neglected pre-school child nurse, and the discourse of the requested pre-school child nurse. Within these discourses, several views and perspectives was identified which in itself contributes to form the discourses as a whole. These perspectives is argued through the use of signs and linguistic statements. The views and conflicts forming the discourse of the neglected pre-school child nurse argues that the pre-school child nurse lacks the competence to be as capable as an educated pre-school teacher. In the discourse of the requested pre-school child nurse, the idea is that pre-school child nurses are a competent professional group, albeit not with the same skills as a pre-school teacher. The discourse suggests the idea that the nurses skills are good, but that extra educational effort is required in order to claim professional proficiency.
Swedish abstract
I den här studien har jag undersökt talet om yrkesgruppen barnskötare i två lärartidningar. Jag har sökt på ’barnskötare’ och läst artiklar från perioden 2010-2017. Varje aktör i de olika utsagorna från artiklarna vill hävda sin föreställning inom talet om barnskötare, en föreställning som återspeglar deras förhållningssätt till barnskötarens närvaro inom förskolans verksamheter. I diskursanalysen kunde två diskurser särskiljas. Diskursen om den oprioriterade barnskötaren, och diskursen om den efterfrågade barnskötaren. Inom dessa diskurser identifierades flera synpunkter och perspektiv som i sig bidrar till att bilda diskurserna som helhet. Dessa perspektiv framhävs genom användning av tecken och språkliga uttalanden. De synpunkter och konflikter som utgör den oprioriterade barnskötaren hävdar att barnskötare saknar kompetens för att kunna anses vara lika kompetent som en utbildad förskollärare. I diskursen om den efterfrågade barnskötaren anses barnskötaren vara en kompetent yrkesgrupp, om än inte med samma färdigheter som förskolelärare. Diskursen föreslår idén om att barnskötarens färdigheter är bra, men den extra utbildningsinsatsen krävs för att kunna göra anspråk på yrkeskunnande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Diskursanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/23280 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics