"Jag kan mer än du tror!" - En studie om lärande på förskolegården

DSpace Repository

"Jag kan mer än du tror!" - En studie om lärande på förskolegården

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag kan mer än du tror!" - En studie om lärande på förskolegården
Author Ciechonska, Aleksandra ; Olszanowska, Aleksandra
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med studien är att studera hur pedagoger tar vara på barns utelekar för att utveckla deras kunskaper och hur detta påverkar barnets lärande och utveckling. Tidigare forskning betonar vikten av vuxnas närvaro i barns lekar eftersom det har positiva konsekvenser för barns lärande och utveckling. Att ta barns lekar på allvar och med försiktighet är också en viktigt aspekt för barns lärande och utveckling. Den teori som använts i arbetet är Lev Vygotskijs sociokulturella teori samt begrepp: den närmaste utvecklingszonen och imitation. För att närmare förklara hur den närmaste utvecklingszonen fungerar i praktiken, används det också ett av Jerome Bruners begrepp: scaffolding (stöttning/stötta). Metoderna som använts i studien är passiva observationer med fältanteckningar vid två olika förskolor samt kvalitativa intervjuer med tre pedagoger. Resultaten visar att pedagogerna har olika syn på barns lekar, vilket påverkar deras förhållningssätt vid utomhusvistelser. Studien visar att barn leker mer varierande lekar och i större grupper med pedagogernas närvaro. Detta gynnar samspelet mellan barn - barn och barn - vuxen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject förskola
lärande/utveckling
pedagogers roll
sociokulturell teori
utelek
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/23283 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics