Alfons Åberg ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv

DSpace Repository

Alfons Åberg ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Alfons Åberg ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv
Author Strid Bomander, Matilda
Date 2017
Swedish abstract
Användning av bilderböcker är vanligt förekommande på förskolor och är med och bidrar till hur barn uppfattar världen. Därför kan det tänkas viktigt att pedagoger är medvetna om vad olika bilderböcker förmedlar för syn till barnen. I denna uppsats studeras Alfonsböckerna, som räknas som populära bilderböcker, utifrån anknytningsteorin. Syftet är att synliggöra vilket/vilka anknytningsmönster som kan sägas dominera i bilderböcker. Anknytningsmönster är ett begrepp inom anknytningsteorin som handlar om de strategier barn använder för att få så mycket närhet som möjligt från de vuxna som vårdar dem. Metoden som används i denna uppsats är innehållsanalysen, vilken används både kvantitativt och kvalitativt. Innehållsanalysen, som kan användas då syftet är att kartlägga innehållet i en text, används i denna uppsats med syftet att olika sorters anknytningsmönster ska kunna identifieras. Analysen av Alfonsböckerna visar att olika sorters anknytningsmönster är synliga i böckerna och att det undvikande anknytningsmönstret kan sägas dominera (är vanligast förekommande). Det finns en förhoppning om att denna uppsats ska kunna inspirera vuxna bilderboksläsare att börja reflektera kring vad olika bilderböcker egentligen förmedlar ur anknytningssynpunkt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject bilderböcker
förskola
innehållsanalys
anknytningsmönster
anknytningsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/23285 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics