Elevers och lärares uppfattningar om identitetsbegreppet i relation till religion, etik och livsfrågor

DSpace Repository

Elevers och lärares uppfattningar om identitetsbegreppet i relation till religion, etik och livsfrågor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers och lärares uppfattningar om identitetsbegreppet i relation till religion, etik och livsfrågor
Author Koc, Angelica ; Möller Almasidou, Paulina
Date 2017
Swedish abstract
År 2016 skrev vi ett teoretiskt översiktsarbete om ungdomars identitetsskapande i relation till religionsundervisningen i skolan. En utveckling av detta sker i detta examensarbete med syfte att undersöka hur elever och lärare ser på begreppet identitet i relation till religion, livsfrågor och etik och ifall denna syn skiljer sig. Frågeställningarna som vi utgått från är: Hur ser elever och lärare på begreppet identitet i relation till religion, livsfrågor och etik? Och skiljer sig uppfattningen om begreppen mellan elever och lärare? I så fall hur? Tidigare forskning har gjorts i ämnet av bland annat Kerstin von Brömssen, Carin Holmqvist Lidh och Signild Risenfors. De undersöker ungdomar och identitet utifrån olika synvinklar, där von Brömssen fokuserar på elevers syn på sin egen och andras religion, medan Holmqvist Lidh fokuserar på elever med religiös positionering och Risenfors på gymnasieungdomars livstolkande. Vår undersökning grundar sig på kvalitativa intervjuer med elever och lärare på en gymnasieskola i centrala Malmö där frågor om identitet, religion och religionsundervisningen ställdes. I resultatet kan man finna en skillnad mellan lärarnas och elevernas definition av begreppet identitet där lärarnas är mer utförlig och bred medan elevernas fokuserar på ”självet”. Ett genomgående ämne som går att finna i hela arbetet är elevernas tal om den egna och sanna identiteten som något viktigt för dem. Samma tanke går inte att finna hos lärarna. En likhet som går att finna hos både elever och lärare är att de delar samma åsikt om att temat identitet i relation till religion, livsfrågor och etik är något som är uppskattat att arbeta med i klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Elever, etik, identitet, livsfrågor, livsåskådningar, lärare, religion, religionsdidaktik, religionsundervisning, ungdomar.
Handle http://hdl.handle.net/2043/23323 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics