En rekvisitörs arbete - Kreativt eller ej?

DSpace Repository

En rekvisitörs arbete - Kreativt eller ej?

Details

Files for download
Icon
Karolina Hagermans ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En rekvisitörs arbete - Kreativt eller ej?
Author Hagerman, Karolina
Date 2017
Swedish abstract
I denna uppsats har jag undersökt kreativitet i förhållande till rekvisitörens arbete. Detta har jag gjort genom att vara ansvarig rekvisitör för Malmö Operas turnéproduktion ”Jag blir nog aldrig bjuden dit igen” och på så sätt får yrkeserfarenhet som jag kunnat jämföra med de textanalyser jag gjort kring begreppet kreativitet. När jag gick in i detta projekt så var jag övertygad om att en rekvisitörs arbete var kreativt men ju mer kunskap jag fick i området så blev jag mer ifrågasättande då det fanns många förutsättningar som skulle uppfyllas för att något skulle få räknas som kreativt. Efter mycket diskuterande och analyserande fick jag dra de slutsatser jag kunde utifrån det material jag hade tillgång till och har kommit fram till att en rekvisitörs arbete är kreativt men hur mycket beror på situationen. Det finns olika förutsättningar för att kreativitet ska uppstå, ju mindre styrd och friare en rekvisitör är i sina arbetsuppgifter desto mer kreativ är hen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject kreativitet
kreativ
rekvisitör
rekvisita
skapa
problemlösning
problemlösningsförmåga
områdesförändring
algoritmisk
inre färdigheter
inlärda förmågor
motivation
talang
tyst kunskap
deltagande observationer
Karl Gerhard
Malmö opera
turnéproduktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/23366 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics