On the investigation of vulnerabilities in smart connected cameras

DSpace Repository

On the investigation of vulnerabilities in smart connected cameras

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title On the investigation of vulnerabilities in smart connected cameras
Author Jönsson, Désirée
Date 2017
English abstract
Humans have always developed products to simplify their everyday lives in the home environment. A fast growing area is the Internet of Things where smart connect devices belong. The intention with smart cameras is surveillance where one can monitor their smart camera wireless from e.g a smartphone. Challenges with the intelligent connected cameras includes, how to get knowledge about espionage, attacks and damages. Many of these smart cameras have a reduced-size, low-power hardware with smaller resources available, and therefore unable to implement optimal security mechanisms. Although these connected cameras can enrich the safety and create security with their surveillance, the smart camera also allows new ways for attackers to intrude due to the devices are connected to the Internet. The purpose of this thesis is to investigate what kind of open data is available on the Internet from, connected cameras. This is done by creating a program to extract publicly available smart camera information that is visible to anyone who has access to the Internet, and thus access to Shodan’s search engine. The open data shows vulnerabilities that can potentially be exploited to intrude on devices. The vulnerabilities found in the connected cameras due to availability of Shodan, were insecure configuration management and insufficient authentication. By highlighting significant vulnerabilities in smart cameras found today, the thesis can contribute to how one with publicly available information can gain knowledge about vulnerabilities in smart devices. Given that vulnerabilities exist and the smart camera is connected to the Internet, it may be more than the owner of the smart camera that monitors the residence.
Swedish abstract
Människan har alltid utvecklat produkter för att förenkla sin vardag i hemmet. Ett område som växer snabbt är sakernas Internet där smarta ansluta enheter tillhör. Intentionen med smarta kameror är övervakning där man har möjlighet att bevaka sin intelligenta kamera trådlöst från exempelvis en smartmobil. Utmaningar med de intelligenta anslutna kamerorna är att hur kan man få kunskap om spionage, attacker och skador. Många av dessa smarta kameror har mindre resurser tillgängliga, och har då inte möjlighet att implementera optimala säkerhetsmekanismer. Även om dessa smarta enheter kan berika tillvaron och skapa trygghet med sin övervakning, så möjliggör också den smarta kameran nya sätt för angripare att göra intrång, då enheten är uppkopplade mot Internet. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken öppen data som finns tillgänglig på Internet om uppkopplade kameror. Detta genom att skapa ett program för att extrahera publik tillgänglig information om smarta kameror som är synliga för alla som har tillgång till Internet, och då också tillgång till Shodans sökmotor. Den öppna datan påvisar sårbarheter som kan utnyttjas för att göra intrång. Sårbarheterna som fanns hos de uppkopplade kamerorna på grund av tillgängligheten på Shodan var osäker konfigurations hantering och otillräcklig autentisering. Genom att belysa befintliga sårbarheter i smarta kameror som finns idag, kunna bidra till hur man med publik tillgänglig information kan få kunskap om sårbarheter hos smarta produkter. Med bakgrund till att sårbarheter finns och den smarta kameran är uppkopplad mot Internet, kan det vara så att det är fler än ägaren till den smarta kameran som övervakar hemmet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 38
Language eng (iso)
Subject Smart camera
Internet of Things
Shodan
Smart devices
Handle http://hdl.handle.net/2043/23404 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics