MAU Logo
MAU Logo

Utskrift från Malmö universitet - mau.se

Att kunna följa och förstå forskning - på väg mot ett vetenskapligt förhållningssätt genom spaning

DSpace Repository

Att kunna följa och förstå forskning - på väg mot ett vetenskapligt förhållningssätt genom spaning

Details

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Att kunna följa och förstå forskning - på väg mot ett vetenskapligt förhållningssätt genom spaning
Author Anderson, Lotta ; Bruce, Barbro ; Rasmussen, Helen ; Zaar, Jessica
Date 2016
Link http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:916296/FULLTEXT01.pdf .Icon
Publisher Kristianstad university press
Host/Issue Högskolepedagogisk debatt;1
ISSN 2000-9216
Language swe (iso)
Subject Spanarverkstad
Tillgänglighet
Vetenskapligt förhållningssätt
Academic literacy
Akademisk litteracitet
Samverkan
Forskningsförankring
Bibliotekarier
Specialpedagoger
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23602 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics