Romers upplevelse av hatbrott

DSpace Repository

Romers upplevelse av hatbrott

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Romers upplevelse av hatbrott
Author Wallengren, Simon ; Mellgren, Caroline
Date 2017
Swedish abstract
I den här rapporten presenteras övergripande resultat av den första större kartläggningen av utsatthet och upplevelser av hatbrott bland romer i Sverige. Studien bygger på en enkät- och intervjuundersökning bland romer i Malmö. Syftet har varit att bidra med kunskap om romers utsatthet och utsatthetens konsekvenser, då forskningen kring just romer som brottsoffer är begränsad. En fördjupad kunskap om anti-romska hatbrott och romers utsatthet är av vikt för att kunna belysa och i förlängningen förbättra bemötandet, hjälp och stöd och därmed livsvillkoren för individer inom gruppen. Av studiens resultat framkom att drygt 35 procent av respondenterna uppgav att hade varit utsatta för någon av de efterfrågade brottstyperna under de senaste 12 månaderna. Av dessa utsatta anger 28 procent att de har varit utsatta för ett brott med anti-romskt motiv. Vidare visar resultaten från studien flera allvarliga konsekvenser av egen men också av anhörigas utsatthet för brottslighet. Av studiens resultat framkommer det dessutom att både respondenterna och de intervjuade studiedeltagarna har ett mycket lågt förtroende för rättsväsendet vilket även påverkar deras anmälningsbenägenhet negativt. Förhoppningsvis kan resultateten från denna undersökning tas tillvara av praktiker och utgöra ett underlag för utformandet av framtida minoritetspolitiska ställningstaganden för att främja romers välmående i samhället.
DOI https://doi.org/10.24834/2043/23988 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Malmö högskola, Institutionen för kriminologi
Series/Issue FoU-rapport;2017:3
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-863-9
978-91-7104-862-2
Language swe (iso)
Subject Romer
Brottsoffer
Hatbrott
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/23988 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics