Recently added

DSpace Repository

Student/ Tandhygienistutbildning /OD: Recent submissions

 • Livskvalitet. Oral hälsorelaterad livskvalitet hos unga vuxna, vuxna ...
  Khatib, Basel  : Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (2020) Student essay 15hp
 • Sambandet mellan parodontit och typ 2-diabetes, utifrån tandvårdens p...
  Atai, Roya; Andersson, Kimberly  : Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (2020) Student essay 15hp
 • Tvåvägsrelationen mellan diabetes Typ2 och parodontit - utifrån tandh... fulltext
  Assi, Marwa; Erlandsson, Ida  : Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (2016) Student essay 15hp
 • Vegetarisk kost och dess påverkan på den orala hälsan fulltext
  Dahl, Therese; Håkansson, Terese  : Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (2014) Student essay 15hp
 • Cannabis och oral hälsa - En överblick över fysiologisk påverkan samt... fulltext
  Stanic, Amanda; Tataragic, Irma  : Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (2014) Student essay 15hp

Search


Browse

My Account