Animation as a subject in school

DSpace Repository

Animation as a subject in school

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jando, Peter
dc.date.accessioned 2006-05-21T08:41:51Z
dc.date.available 2006-05-21T08:41:51Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2429
dc.description Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka vad det finns för åsikter, tankar och reflektioner kring Skolverkets förslag på kursplan för ämnet Animation hos fyra lärare på Medieprogrammet. Syftet är också att försöka ta reda på om förslaget upplevs som realistiskt, dvs. om det är möjligt att bedriva undervisning i ämnet med de resurser som den enskilda skolan har till sitt förfogande i form av kompetens och materiella resurser. För att uppnå mitt syfte har jag använt en kvalitativ metod och genomfört intervjuer med fyra lärare på Medieprogrammet. Resultatet av mitt arbete visar att lärarna är positiva till förslaget men att de också ser en rad problem med att genomföra förslaget. Den slutsats jag kan dra av mitt arbete är att Skolverkets förslag att införa animation som ämne uppfattas som svårt att genomföra i sin helhet. Därför tror jag att det är viktigt för en skola som planerar att inför ämnet att konsultera personer med en yrkeskompetens inom området för att på så sätt kunna avgöra om skolan har de förutsättningar som krävs. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att följa upp hur animationsämnet utvecklas i gymnasieskolan och i vilken omfattning det ursprungliga förslaget efterlevs. en
dc.description.abstract Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka vad det finns för åsikter, tankar och reflektioner kring Skolverkets förslag på kursplan för ämnet Animation hos fyra lärare på Medieprogrammet. Syftet är också att försöka ta reda på om förslaget upplevs som realistiskt, dvs. om det är möjligt att bedriva undervisning i ämnet med de resurser som den enskilda skolan har till sitt förfogande i form av kompetens och materiella resurser. För att uppnå mitt syfte har jag använt en kvalitativ metod och genomfört intervjuer med fyra lärare på Medieprogrammet. Resultatet av mitt arbete visar att lärarna är positiva till förslaget men att de också ser en rad problem med att genomföra förslaget. Den slutsats jag kan dra av mitt arbete är att Skolverkets förslag att införa animation som ämne uppfattas som svårt att genomföra i sin helhet. Därför tror jag att det är viktigt för en skola som planerar att inför ämnet att konsultera personer med en yrkeskompetens inom området för att på så sätt kunna avgöra om skolan har de förutsättningar som krävs. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att följa upp hur animationsämnet utvecklas i gymnasieskolan och i vilken omfattning det ursprungliga förslaget efterlevs. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Animation en
dc.subject school en
dc.subject film en
dc.subject filmutbildning en
dc.title Animation as a subject in school en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics