Sjuksköterskan i mötet med anhöriga till patienter med stroke

DSpace Repository

Sjuksköterskan i mötet med anhöriga till patienter med stroke

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskan i mötet med anhöriga till patienter med stroke
Author Altarac, Jens ; Persson, Anders
Date 2006-05-31
English abstract
WHO:s definition of stoke is rapidly occurrence of local or global failure in the cerebral function lasting for more than 24 hours. The purpose of this study is to examine the nurses perception and understanding for the situation of stroke relatives. When your in the situation that your spouse suddenly gets a stroke your whole lifesituation will change. As a nurse its important to recognize the burden the relatives carry every day. The nurses role consists of a therapeutic treatment of the patient and relatives. The nurses should be honest and open minded, the role also consists of being empathic and to care about. The method chosen in order to study the nurses perception and understanding for the situation of stroke relatives were interviews which were conducted with 6 nurses at a neurological ward. The result showed that the nurses had good insight about the situation of stroke relatives and that they worked conscious and with a holistic approach. In the result emerged 11 themes with subkategories. The result also showed a lack of time and the need for more physical space for personal conversation between nurse and spouse.
Swedish abstract
WHO: s definition av stroke är snabbt insättande störningar av lokal eller global cerebral funktion varande mer än 24 timmar. Stroke räknas som en av våra största folksjukdomar. Årligen insjuknar ca 30 000 svenskar i stroke. Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskans uppfattning och förståelse för anhörigasas situation. När ens make/maka plötsligt insjuknat i stroke förändras hela livssituationen. Som sjuksköterska är det viktigt att känna till den börda som de anhöriga bär varje dag. Sjuksköterskans roll består av att handla terapeutiskt gentemot patienter och anhöriga. Sjuksköterskan ska vara ärlig och öppen, rollen innebär också att ha en förmåga till inlevelse och att bry sig om. Metoden att undersöka sjuksköterskans uppfattning och förståelse för de anhörigasas situation var kvalitativa intervjuer av 6 sjuksköterskor på en neurologavdelning. I resultatet framkom 11 olika teman med subkategorier. Resultatet visade sig vara att sjuksköterskorna hade bra insikt i de anhörigas situation och att de arbetade holistiskt och medvetet. Resultatet visade också på brister i tid och avsaknad av fysiskt utrymme för enskilda samtal, sjuksköterska och make/maka emellan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject understanding
stroke
Next of kin
perception
situation
phenomenology
Handle http://hdl.handle.net/2043/2473 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics