Konsekvenser av en handskada - En litteraturstudie om vilka faktorer i livet som påverkas av en handskada

DSpace Repository

Konsekvenser av en handskada - En litteraturstudie om vilka faktorer i livet som påverkas av en handskada

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konsekvenser av en handskada - En litteraturstudie om vilka faktorer i livet som påverkas av en handskada
Author Kristoffersson, Louise ; Lavesson, Caroline
Date 2006
English abstract
The hand has a very large importance in the lives of humans. We perform many kinds of doings with the hand. We eat, shower and get dressed with help of the hand. We write, perform sports and work with the hand. We greet others and embrace the people who are close to us with help of the hand. The aim of this study is to investigate which consequences a hand injury has on a person’s life. The method is a literature study of scientific articles concerning the subject. The result reveals that pain is the most common consequence after a hand injury. Physical limitations in everyday life such as effect of activities in daily life (ADL), hobbies and household work were further consequences for a person with a hand injury. The result also shows that psychological strains and limits within work and in relation with others are further problems that can affect a person with a hand injury.
Swedish abstract
Handen har en väldigt stor betydelse i människans liv. Med handen utför vi många olika slags viktiga sysslor. Vi äter, duschar och klär på oss med hjälp av handen. Vi skriver, sportar och utför arbete med handen. Vi hälsar på andra och kramar de som står oss nära med hjälp av handen. Syftet med denna studie är att undersöka vilka konsekvenser en handskada har i en persons liv. Metoden är en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar som berör ämnet. Resultatet visar att smärta är den vanligaste konsekvensen efter en handskada. Fysiska begränsningar i vardagen såsom påverkan på aktiviteter i dagligt liv (ADL), hobby och hushållsarbete var ytterligare konsekvenser för en person efter en handskada. Resultatet visar också att psykiska påfrestningar, begränsningar inom arbetsliv och begränsningar i relation med andra i omgivningen är ytterligare problem som kan drabba handskadade.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject arm
accident
hand
konsekvenser, Skada, Upplevelse, Olycka
consequences, Experience, Injury
Handle http://hdl.handle.net/2043/2481 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics