Elevers upplevelser av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan

DSpace Repository

Elevers upplevelser av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers upplevelser av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan
Author Jarlsborg, Julia ; Rosenlund, Lina
Date 2018
Swedish abstract
Många studie- och yrkesvägledare på skolor idag har ofta en låg tjänstgöringsgrad och hög arbetsbörda, vilket kan inverka på studie- och yrkesvägledningens tillgänglighet för eleverna. Utifrån det här dilemmat undersöker studien hur elever upplever deras studie- och yrkesvägledning inom skolor där studie- och yrkesvägledarna har olika tjänstgöringsgrader. Vad har eleverna haft för förväntningar på studie- och yrkesvägledningen inför gymnasievalet? Vad har eleverna haft för upplevelser av den studie- och yrkesvägledning de har haft tillgång till inför gymnasievalet? Upplever eleverna att studie- och yrkesvägledningen på skolan fått dem att tänka annorlunda och/ eller se fler möjligheter inför gymnasievalet? I den här studien har vi använt oss av en kvalitativ intervjumetod med sex elever på två olika skolor i Skåne. Studien tar sin utgångspunkt i Cognitive Information Process (CIP) av Sampson m.fl., begreppet handlingshorisont som beskrivs i teorin Careership av Hodkinson och Sparkes samt den tidigare forskningen vi funnit inom området. Resultatet visar att det både finns likheter och skillnader mellan skolan där studie- och yrkesvägledaren har 20 procent tjänstgöringsgrad och skolan där studie- och yrkesvägledaren har 80 procent. Informanterna på båda skolorna hade liknande förväntningar men deras upplevelser uppvisade större skillnad. En skillnad var att informanterna på skolan där studie- och yrkesvägledaren har 80 procent har haft mer tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den största skillnaden var att studie- och yrkesvägledningen, på skolan där studie- och yrkesvägledaren har 80 procent tjänstgöringsgrad, har fått informanterna att tänka annorlunda kring sina val och fått dem att se fler valmöjligheter än den andra skolan.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förväntingar
handlingshorisont
studie- och yrkesvägledning
tjänstgöringsgrad
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/25333 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics