Elevers upplevelser av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan

DSpace Repository

Elevers upplevelser av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jarlsborg, Julia
dc.contributor.author Rosenlund, Lina
dc.date.accessioned 2018-06-18T10:23:56Z
dc.date.available 2018-06-18T10:23:56Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/25333
dc.description Många studie- och yrkesvägledare på skolor idag har ofta en låg tjänstgöringsgrad och hög arbetsbörda, vilket kan inverka på studie- och yrkesvägledningens tillgänglighet för eleverna. Utifrån det här dilemmat undersöker studien hur elever upplever deras studie- och yrkesvägledning inom skolor där studie- och yrkesvägledarna har olika tjänstgöringsgrader. Vad har eleverna haft för förväntningar på studie- och yrkesvägledningen inför gymnasievalet? Vad har eleverna haft för upplevelser av den studie- och yrkesvägledning de har haft tillgång till inför gymnasievalet? Upplever eleverna att studie- och yrkesvägledningen på skolan fått dem att tänka annorlunda och/ eller se fler möjligheter inför gymnasievalet? I den här studien har vi använt oss av en kvalitativ intervjumetod med sex elever på två olika skolor i Skåne. Studien tar sin utgångspunkt i Cognitive Information Process (CIP) av Sampson m.fl., begreppet handlingshorisont som beskrivs i teorin Careership av Hodkinson och Sparkes samt den tidigare forskningen vi funnit inom området. Resultatet visar att det både finns likheter och skillnader mellan skolan där studie- och yrkesvägledaren har 20 procent tjänstgöringsgrad och skolan där studie- och yrkesvägledaren har 80 procent. Informanterna på båda skolorna hade liknande förväntningar men deras upplevelser uppvisade större skillnad. En skillnad var att informanterna på skolan där studie- och yrkesvägledaren har 80 procent har haft mer tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den största skillnaden var att studie- och yrkesvägledningen, på skolan där studie- och yrkesvägledaren har 80 procent tjänstgöringsgrad, har fått informanterna att tänka annorlunda kring sina val och fått dem att se fler valmöjligheter än den andra skolan. en_US
dc.format.extent 53 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject förväntingar en_US
dc.subject handlingshorisont en_US
dc.subject studie- och yrkesvägledning en_US
dc.subject tjänstgöringsgrad en_US
dc.subject upplevelser en_US
dc.title Elevers upplevelser av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan en_US
dc.title.alternative Students experiences of study- and career counselling in elementary school en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Andersson, Jan
dc.contributor.supervisor Olofsson, Jonas
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics