En jämförelse mellan företagens hantering av personuppgifter och allmänhetens syn på denna - I ljuset av GDPR

DSpace Repository

En jämförelse mellan företagens hantering av personuppgifter och allmänhetens syn på denna - I ljuset av GDPR

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En jämförelse mellan företagens hantering av personuppgifter och allmänhetens syn på denna - I ljuset av GDPR
Author Billberg, Sara
Date 2018
English abstract
In light of the European Parliament's new regulation the General Data Protection Regulation (GDPR) and the development of technologies such as Big Data and the Internet of Things, this study investigates how users' personal data are handled and public opinion about this. The methods used to answer the study's research question are a systematic literature study and a web-based survey. The purpose of the survey is to supplement the literature study with answers from the public in the immediate area, in this case Sweden. Using these methods, the study aims at comparing how companies handle the users' personal data and the public's view on it, to see if companies meet the users’ needs and wishes.
Swedish abstract
I ljuset av Europaparlamentets nya förordning Allmän dataskyddsförordning (GDPR) och i samband med utveckling av teknik som Big Data och Internet of Things, undersöker denna studie hur användarnas digitala personuppgifter hanteras och allmänhetens åsikter kring detta. De metoder som används för att svara på studiens forskningsfråga är en systematisk litteraturstudie och en webbaserad enkätundersökning. Syftet med enkätundersökningen är att komplettera litteraturstudien med svar från allmänheten i närområdet, i detta fall Sverige. Med hjälp av dessa metoder jämförs det hur företagen hanterar användarnas personuppgifter och allmänhetens syn på denna, för att slutligen komma fram till om företagen uppfyller användarnas behov och önskemål.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Personuppgifter
Attityd
Åsikt
Förtroende
Kontroll
Allmänheten
GDPR
Allmän dataskyddsförordning
Handle http://hdl.handle.net/2043/25445 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics