Kunskapsskolan - "en skola för alla"

DSpace Repository

Kunskapsskolan - "en skola för alla"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kunskapsskolan - "en skola för alla"
Author Järpell, Cecilia ; Mellin, Petra
Date 2006
English abstract
Kunskapsskolan ”a school for all students”
Swedish abstract
Järpell, Cecilia och Mellin, Petra. (2006). Kunskapsskolan ”en skola för alla”. (Kunskapsskolan ”a school for all students”). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med vårt arbete har varit att undersöka om Kunskapsskolan är ”en skola för alla”. Vi ville ta reda på hur eleverna upplever Kunskapsskolans arbetssätt samt vilken måluppfyllelse de har i kärnämnena. Vi ville även undersöka hur Kunskapsskolan arbetar med elever i behov av särskilt stöd och om det finns något i Kunskapsskolans koncept som speciellt gynnar elever i behov av särskilt stöd. För att uppnå vårt syfte har vi intervjuat ett trettiotal elever, tre pedagoger och en skolledare på en Kunskapsskola i södra Sverige. Genom intervjuerna har vi kommit fram till slutsatsen att Kunskapsskolan är en skola med ett koncept som passar alla elever. Skolans arbetssätt utgår från varje elevs utvecklingsnivå och förmåga. Skolan anpassas till eleven och inte tvärtom. Nästan alla elever anser sig få det stöd och den hjälp som de behöver. Skolans arbetssätt kan gagna elever i behov av särskilt stöd då de inte är hänvisade till att vara i en grupp där de presterar sämre än övriga. Var och en läser i sin egen takt, efter egen förmåga och alla är inkluderade. Trots de goda resultat som Kunskapsskolan uppvisar i vår undersökning, konstaterar vi att det finns en liten andel elever som för närvarande inte når betyget godkänt i kärnämnena, trots intensiva satsningar från skolans sida. I diskussionen kopplas resultatet till teorierna där vi vill mena att Kunskapsskolans elever upplever en känsla av sammanhang då deras lärandemiljö är anpassad på ett sätt som gör att deras skolsituation känns meningsfull, begriplig och hanterbar. Arbetet ger i sin litteraturgenomgång en beskrivning av friskolor i allmänhet och en djupare beskrivning av Kunskapsskolan och dess arbetssätt. Vidare förklaras begreppen specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd. Arbetet har inte relaterats till tidigare forskning i ämnet då vi inte funnit någon sådan. Nyckelord: arbetssätt, friskola, Kunskapsskolan, lärandemiljö, specialpedagogik. Cecilia Järpell Petra Mellin Saxtorpsvägen 181 Grand Prixvägen 352 261 94 Annelöv 246 52 Löddeköpinge Handledare: Sten-Sture Olofsson Examinator: Ann-Elise Persson
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
friskola
Kunskapsskolan
lärandemiljö
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2546 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics