Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning : En utmaning för den högre utbildningen

DSpace Repository

Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning : En utmaning för den högre utbildningen

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning : En utmaning för den högre utbildningen
Author Anderson, Lotta ; Egard, Hanna ; Nordgren, Camilla ; Staaf, Patricia
Date 2018
Swedish abstract
Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den sociala dimensionen av högre utbildning och är ett prioriterat område för det europeiska samarbetet. 2017 års förslag om att ändra i högskolelagen och vidga lärosätenas uppdrag till att aktivt främja ett brett deltagande gav upphov till en debatt bland såväl politiker som företrädare för lärosäten, vilken synliggjorde flera utmaningar, förhoppningar och farhågor. Föreliggande reflektion tar avstamp i denna debatt och fördjupar sig i frågor kring breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning. Syftet med reflektionen är att diskutera och reflektera kring vad breddat deltagande för denna målgrupp innebär och vilka krav det ställer på resurser, tillgänglighet, bemötande och attityder samt på högskolepedagogisk kompetensutveckling, kunskap om funktionsnedsättning och funktionshinder samt inkluderande pedagogik. Utgångspunkten för reflektionen är svensk forskning och pågående utvecklingsarbete om breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning samt författarnas erfarenhetsbaserade kunskaper om högskolepedagogisk undervisning och kompetensutveckling.
DOI https://doi.org/10.23865/hu.v8.1141 (link to publisher's fulltext.)
Link https://doi.org/10.23865/hu.v8.1141 .Icon
Publisher Nordic Open Access Scholarly Publishing – NOASP
Host/Issue Högre utbildning;1
Volume 8
ISSN 2000-7558
Language swe (iso)
Subject breddat deltagande
breddad rekrytering
funktionsnedsättning
funktionshinder
inkluderande pedagogik
tillgänglighet
högskolepedagogik
pedagogiskt stöd
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/25503 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics