Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning : En utmaning för den högre utbildningen

DSpace Repository

Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning : En utmaning för den högre utbildningen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Anderson, Lotta en_US
dc.contributor.author Egard, Hanna en_US
dc.contributor.author Nordgren, Camilla en_US
dc.contributor.author Staaf, Patricia en_US
dc.date.accessioned 2018-06-26T07:20:49Z
dc.date.available 2018-06-26T07:20:49Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.issn 2000-7558 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/25503
dc.description Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den sociala dimensionen av högre utbildning och är ett prioriterat område för det europeiska samarbetet. 2017 års förslag om att ändra i högskolelagen och vidga lärosätenas uppdrag till att aktivt främja ett brett deltagande gav upphov till en debatt bland såväl politiker som företrädare för lärosäten, vilken synliggjorde flera utmaningar, förhoppningar och farhågor. Föreliggande reflektion tar avstamp i denna debatt och fördjupar sig i frågor kring breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning. Syftet med reflektionen är att diskutera och reflektera kring vad breddat deltagande för denna målgrupp innebär och vilka krav det ställer på resurser, tillgänglighet, bemötande och attityder samt på högskolepedagogisk kompetensutveckling, kunskap om funktionsnedsättning och funktionshinder samt inkluderande pedagogik. Utgångspunkten för reflektionen är svensk forskning och pågående utvecklingsarbete om breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning samt författarnas erfarenhetsbaserade kunskaper om högskolepedagogisk undervisning och kompetensutveckling. en_US
dc.format.extent 9
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Nordic Open Access Scholarly Publishing – NOASP en_US
dc.subject breddat deltagande en_US
dc.subject breddad rekrytering en_US
dc.subject funktionsnedsättning en_US
dc.subject funktionshinder en_US
dc.subject inkluderande pedagogik en_US
dc.subject tillgänglighet en_US
dc.subject högskolepedagogik en_US
dc.subject pedagogiskt stöd en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning : En utmaning för den högre utbildningen en_US
dc.type Article, peer reviewed scientific en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Language and Linguistics (SPS) en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. School development and Leadership (SOL) en_US
dc.contributor.department Malmö University. Social Work (SA) en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society en_US
dc.identifier.doi 10.23865/hu.v8.1141 en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS en_US
dc.relation.ispartofpublication Högre utbildning;1
dc.relation.ispartofpublicationvolume 8 en_US
dc.description.authorversion No en_US
dcterms.identifier.OAurl https://doi.org/10.23865/hu.v8.1141 en_US
dc.format.ePage 41
dc.format.sPage 33
 Find Full text Files for download
Icon
Main article

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics