“Den här videon är inte bra, men den är inte dålig heller” - en studie om kvalitet och ungdomars uppfattning av SVTs ungdomsutbud

DSpace Repository

“Den här videon är inte bra, men den är inte dålig heller” - en studie om kvalitet och ungdomars uppfattning av SVTs ungdomsutbud

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title “Den här videon är inte bra, men den är inte dålig heller” - en studie om kvalitet och ungdomars uppfattning av SVTs ungdomsutbud
Author Sten, Mikaela ; Öhman, Sebastian
Date 2018
English abstract
In this bachelor thesis, we study the different perception of the term quality in general, and how young teens perceive the quality in Swedish public service (SVT) youth production in particular. SVT has declared their struggle to reach the adolescent viewers. Our hypothesis was a question if the struggle to reach young teen could correlate to a perceived low quality in their productions according to the target audience. We found, in our research, that quality has very little to do with how film and TVshows are perceived. Young people base their opinion on what value a production give them. The accumulated data which the thesis is based on comes from email interviews, a focus group interview, and a netnographic research, along with the information collected from academic books and articles. The study is divided into two parts; two result chapters and two discussion chapters. The first part is about the first question of the study "What defines quality in film and television?" and the second part uses the discussion from part one to discuss the second question "What does the target group, 12 16 years, think about the quality of SVT's youth productions?".
Swedish abstract
I denna kandidatuppsats studeras olika uppfattningar av begreppet kvalitet i allmänhet, och hur unga tonåringar uppfattar kvaliteten på Sveriges Televisions (SVT) ungdomsprogram i synnerhet. SVT har påtalat svårigheter för att nå de unga tittarna och uppsatsens hypotes var en fråga, om kampen för att nå ungdomarna kunde korrelera med en uppfattad låg kvalitet i produktionerna riktade till målgruppen. Denna studie fann att kvaliteten har mycket lite att göra med hur filmer och TV-serier uppfattas. Ungdomar baserar sin åsikt utifrån vilket värde en produktion ger dem. Den ackumulerade data som uppsatsen bygger på kommer från mailintervjuer, en fokusgruppsintervju och en netnografisk undersökning, tillsammans med information från akademiska böcker och artiklar. Studien är uppdelad i två delar; två resultatkapitel och två diskussionskapitel. Den första delen handlar om studiens första frågeställning ”Vad definierar kvalitet inom film och TV?” och den andra delen använder diskussionen från del ett för att diskutera den andra frågeställningen ”Vad anser målgruppen, 12-16 år, om kvaliteten på SVTs ungdomssatsningar?”.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject television
TV
kvalitet
ungdoms-TV
Sveriges Television
SVT
public service
kvalitetsstandarder
Handle http://hdl.handle.net/2043/25571 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics