Ansvarig för ansvar

DSpace Repository

Ansvarig för ansvar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ansvarig för ansvar
Author Andersson, Tomas
Date 2018
Swedish abstract
Denna uppsats handlar om vilket förhållande grafiska designers på kommunikationsbyråer i Sverige har till corporate social responsibility (CSR) när det används i marknadsföring. CSR definieras och relevant teori på området presenteras. Baserat på en enkätundersökning som gått ut till olika byråer i Sverige görs sedan en deskriptiv analys vars resultat därefter diskuteras i förhållande till den presenterade teorin. Undersökningen visar att det finns en positiv bild av CSR på svenska byråer och många ser det som en möjlighet att göra gott i sin yrkesutövning, trots medvetenhet kring etiska betänkligheter.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject CSR
corporate social responsibilty
grafisk design
kommunikation
kommunikationsbyrå
marknadsföring
reklambyrå
Handle http://hdl.handle.net/2043/25596 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics