Hjärtinfarkt ur ett kvinnoperspektiv

DSpace Repository

Hjärtinfarkt ur ett kvinnoperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hjärtinfarkt ur ett kvinnoperspektiv
Author Dehlin, Marie ; Ohrberg, Charlotte
Date 2006
English abstract
Before a woman is hit by a myocardial infarction, her body tries to make her aware of this with a number of different warnings signals, symptoms. For women older than 55 years myocardial infarction is the number one killer. The aim of this study is to illustrate women’s symptoms of myocardial infarction. As certain symptoms appear in advance to the myocardial infarction, it is important to pay attention to the prodromals and acute symptoms. The method used was a systematic literature review where twelve quantitative/qualitative scientific studies were reviewed and scrutinized. The result can be summed up in six sub themes that contribute to highlight women’s symptoms in different ways. They are: chest pain, atypical symptoms, women’s symptoms, women’s perception in the acute phase, prodromals, women’s attitude and knowledge and nursing staff recognitions of women’s symptoms. One important conclusion is that the varying and individual picture of the symptoms preceding women´s myocardial infarction must be highlighted.
Swedish abstract
Innan kvinnan drabbas av hjärtinfarkt försöker hennes kropp göra henne medveten om detta i form av ett antal olika varningstecken, så kallade symtom. För kvinnor som passerat 55 års ålder är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors symtom vid hjärtinfarkt. Eftersom vissa symtom uppenbarar sig en längre tid innan en hjärtinfarkt är etablerad vill vi lyfta fram både prodromala och akuta symtom. Metoden var en systematisk litteraturstudie där vi granskat tolv kvantitativa/kvalitativa artiklar med avseende på vetenskaplighet och kvalitet. Resultat: Denna studie redogör för sex underteman som alla bidrar till att lyfta fram kvinnors symtom på varierande sätt. De är bröstsmärta, atypiska symtom, kvinnors upplevelser i det akuta skedet, prodromala symtom, kvinnans attityd och kunskap samt vårdpersonalens igenkänning av kvinnans symtom. Slutsats: Kvinnans varierande och individuella symtombild vid hjärtinfarkt måste lyftas fram.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject akuta symtom
genusskillnader
hjärtinfarkt
kvinnor
prodromala symtom
Handle http://hdl.handle.net/2043/2595 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics