Framtagning av väska till elektrisk sparkcykel

DSpace Repository

Framtagning av väska till elektrisk sparkcykel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Framtagning av väska till elektrisk sparkcykel
Author Hall Lindqvist, Elida
Date 2018
English abstract
This project is a collaboration with IKEA and the purpose to develop a solution for storage and transportation of an electrical scooter when not in use. The aim is to develop a prototype of a simple bag that solves this problem and then develop this prototype further into a more advances bag that offers additional features. In addition to this a 3D model of the scooter will be made. The development of the simple bag is made with the help of the product development process of Ulrich and Eppinger with focus on the concept development. Sketches of the different concepts are made and then the best concept is chosen with concept scoring. When the best concept I chosen a prototype of the bag is made. When the prototype is satisfying a choice of material for the bag is made. Finally a pattern of the bag is compiled. The concepts that are generated for the more advanced bag are elaborations of the simple bag. The concepts are again presented as sketches whereupon the pros and cons of the concepts are weight against each other which leads to a favorite concept being chosen. The choice of material for the fabric of the bag is made in the same way as the choice of material for the simple bag. The choice of material for the bottom of the bag is made with the program CES EduPack. To enable a FEM simulation a 3D model of the bottom part of the bag is made. The result of the simulation is then used to dimension the thickness of the bottom part. Alongside the development of the bags a 3D model of the scooter is made. This is done because IKEA does not have a 3D model of the scooter. All 3D modulation is done with the program SolidWorks. The project result in a prototype and pattern of a bag made from polypropylene and a concept for the more advanced bag that offers integrated storage. The choice of material for the fabric of the more advanced bag is waxed canvas and the choice of material for the bottom part of the bag is polystyrene with 30% glass fibers. The bags and the 3D model of the scooter are presented in the result part of this paper.
Swedish abstract
Det här arbetet är att samarbete med IKEA och dess syfte är att ta fram en lösning på hur en elektrisk sparkcykel ska förvaras och förflyttas då den inte används. Målet är att ta fram en prototyp samt ett produktionsunderlag för en enkel modell av förvaringslösningen samt ta fram ett förslag på en vidareutveckling av förvaringslösningen som erbjuder ytterligare funktioner. Dessutom ska en 3D-modell av sparken tas fram. Framtagningen av den enklare väskan genomförs med hjälp av Ulrichs och Eppingers produktutvecklingsprocess med inriktning på konceptutvecklingsfasen. Skisser för olika koncept tas fram och därefter genomförs ett konceptval med hjälp av konceptpoängsättning. När konceptvalet är gjort tas en prototyp av väskan fram och när prototypen är tillfredsställande genomförs ett materialval varpå ett produktionsunderlag sammanställs. De koncept som genereras för väska 2 är vidareutvecklingar av den enklare väskan. Koncepten presenteras även här i form av skisser varpå konceptens för och nackdelar vägs mot varandra vilket leder till det slutliga konceptvalet. Materialvalet för tyget till väskan genomförs på samma sätt som för den enklare väskan och materialvalet för den hårda delen genomförs med hjälp av CES EduPack. För att en FEM-simulering ska kunna genomföras tas en CAD-modell av den hårda delen fram. Resultatet av simuleringen används sedan för att dimensionera tjockleken på den hårda delen. Vid sidan om arbetet med väskorna tas 3D-modellen av sparken fram. Detta då IKEA inte sedan tidigare har ett 3D-underlag för sparken. 3D-modelleringen görs i CAD-programmet SolidWorks. Arbetet resulterar i en enkel väska i polypropylen med tillhörande produktionsunderlag och en mer avancerad väska med integrerad förvaring. Materialvalet för tyget till den mer avancerade väskan blir vaxad canvas och materialvalet för den hårda delen blir polystyren med 30 % glasfiber. Väskorna presenteras tillsammans med en renderad bild på CAD-modellen av sparken i resultatdelen.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Väska
Produktutveckling
Koncept
CAD
Materialval
Handle http://hdl.handle.net/2043/25992 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics