Blockchain technology within the Swedish healthcare sector

DSpace Repository

Blockchain technology within the Swedish healthcare sector

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Blockchain technology within the Swedish healthcare sector
Author Szilagyi, Kristoffer ; Glennfalk, Carl
Date 2018
English abstract
Sweden is one of the most prominent digitized countries within the European Union. But some sectors have fallen behind in the digitizing process; one of them is the healthcare sector. The healthcare sector is one of the most information intensive fields in the Swedish society, where it is critical that the IT-systems are integrated and communicative with each other, so-called interoperable. Today's IT systems in healthcare are failing in terms of interoperability, but the healthcare itself as an organisation also fails to have some sort of uniform standard for documenting health data. These deficiencies lead to an impaired quality of care for the patients but also a worsened environment for the healthcare professionals. The purpose of this study is to develop an artefact for how the capabilities of the blockchain technology can be used to improve interoperability within the Swedish healthcare systems. We’ve conducted this paper by using a design-science based method, where we have developed a model based on the capabilities of blockchain technology and issues presented based on interviews with six people working with IT within healthcare. Our findings show that the blockchain technology has capabilities that can support interoperability within the healthcare systems. Our findings also show that to achieve interoperability there is a need to balance security and flexibility as well as some form of unified standard for how healthcare data is to be documented, on either a national or regional level.
Swedish abstract
Sverige är ett av de mest framträdande digitaliserade länderna inom EU. Men vissa sektorer har hamnat efter i digitaliseringsprocessen, en av dem är sjukvården. Sjukvården är en av de mest informationsintensiva sektorerna i det svenska samhället, det är kritiskt att IT-systemen är sammanhållna och kommunicerande med varandra, s.k. interoperabla. Just där brister sjukvårdens IT-system idag, men sjukvården som organisation brister också i att ha någon form av enhetlig standard för hur vårdinformation ska dokumenteras. Dessa brister leder till försämrad vårdkvalitet och arbetsmiljö för vårdpersonalen. Syftet med denna studie är att utveckla en artefakt för hur blockkedjeteknikens egenskaper kan användas för att förbättra interoperabiliteten i de svenska hälso- och sjukvårdssystemen. Vi har genomfört studien med en designbaserad metod, där vi tar fram en modell baserat på blockkedjans egenskaper och presenterade problem utifrån sex intervjuer av personer som arbetar med IT i vården. Vårt resultat visar att blockkedjan har egenskaper som kan stödja interoperabilitet i sjukvården. Resultatet visar också det krävs en balans mellan säkerhet och flexibilitet samt någon form av standard för hur vårdinformation ska dokumenteras, antingen på nationell eller regional nivå, för att skapa interoperabilitet.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Artefact
Blockchain technology
Blockchain
e-Health
Healthcare
Health Informatics (HIT)
Interoperability
Handle http://hdl.handle.net/2043/26093 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics