“Du måste uppleva människan för att kunna skapa ett gott bemötande”. Socialsekreterares reflektioner kring bemötande.

DSpace Repository

“Du måste uppleva människan för att kunna skapa ett gott bemötande”. Socialsekreterares reflektioner kring bemötande.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title “Du måste uppleva människan för att kunna skapa ett gott bemötande”. Socialsekreterares reflektioner kring bemötande.
Author Horhota, Georgiana ; Sayan, Sabrie
Date 2018
English abstract
The aim of this study is to examine how social secretaries in the child and family section, unit of economic assistance, experience the following aspects of treatment toward clients: the concept itself and its meaning in relationships and cooperation. Furthermore the study also aim to examine if the treatment varies on account of the client and what concepts there are as to what generates a good treatment. This study is based on a qualitative approach where the information has been gathered from six semi-structured interviews. The information has been interpreted and analyzed on the basis of duty ethics, situational ethics and Michael Lipsky’s theory of what defines a street-level bureaucrat. The results shows different experiences on what a good treatment is, the most prominent and common experience is that treatment is something individual and therefore all clients should be treated accordingly. However, the main point is that every client should be treated with respect and stand equally under the law. The study also shows different conceptions on how a good treatment is created and these are: experience, competence, a good relationship and an effective cooperation between the social secretary and the client.
Swedish abstract
Den föreliggande studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare inom sektionen barn och familj, enheten för ekonomiskt bistånd upplever följande aspekter: bemötandet i sig och dess betydelse samt vikten av bemötandet i relationsskapande och samarbete. Vidare syftar studien även till att undersöka ifall bemötandet är något som skiljer sig åt beroende på klient samt vilka föreställningar det finns om hur ett gott bemötande skapas. Denna studie grundar sig på en kvalitativ ansats där vi i analys och resultat presenterar information som har inhämtats från totalt 6 semistrukturerade intervjuer. I analysen tolkas den inhämtade informationen utifrån pliktetik, situationsetik och Michael Lipskys teori om vad som definierar en gräsrotsbyråkrat. Resultatet visar på skilda upplevelser kring vad ett gott bemötande är med en framträdande och gemensam upplevelse om att bemötande är något individuellt, och därför bör bemötandet även anpassas utefter varje klient, situation och ärende. Utgångspunkten är däremot att alla klienter skall bemötas med respekt och stå lika inför lag. I studien observeras även olika föreställningar om hur ett gott bemötande skapas, vilket yttrar sig som olika aspekter som underlättar för att socialsekreteraren skall kunna ge ett gott bemötande: erfarenhet, kompetens, en
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Street-level bureaucrat
Duty ethics
Professional
Situational ethics
Social secretary
Treatment
Bemötande
Gräsrotsbyråkrat
Pliktetik
Professionell
Situationsetik
Socialsekreterare
Handle http://hdl.handle.net/2043/26177 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics