Gröna obligationer - Effektiv finansieringskälla eller greenwashing?

DSpace Repository

Gröna obligationer - Effektiv finansieringskälla eller greenwashing?

Details

Files for download
Blocked
Thesis
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Gröna obligationer - Effektiv finansieringskälla eller greenwashing?
Author Övald Appelblad, Ludwig
Date 2018
Swedish abstract
På de internationella finansmarknaderna har intresset för gröna och hållbara investeringar ökat stort de senaste tio åren. Ett av dessa finansiella tillgångsslagsom har dykt upp är gröna obligationer. Syftet med detta arbete är att bidra till en ökad förståelse för gröna obligationer och varför ett antal utvalda svenska kommuner arbetar med detta. Arbetet ämnar också undersöka om gröna obligationer påverkar stadsutvecklingen i någon särskild riktning, utforska hur finanssektorn påverkar kommunerna i detta ämne samt att titta på vilka drivkrafter som egentligen ligger bakom kommunernas intresse för denna finansieringsform. Studien finner att det behövs en tydligare definition för gröna obligationer om det ska bli ett effektivt sätt att finansiera verksamheter. Dessutom krävs en större granskningsapparat som undersökerutgivarens hela verksamhet och inte bara projekten som utgivaren har med i sin obligation.Detta kan då skapa en tydligare bild av vilka aktörer som på riktigt är hållbara. Därmed kan utbudet av”mörkgröna” obligationer, där både utgivarens verksamhet och obligation anses mycket hållbar,minska. På så vis kan dessa organisationers finansieringskostnader bli lägre och därmed premiera en verkligt hållbar utveckling.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject greenwashing
finance
green finance
green bonds
hållbarhet
stadsutveckling
gröna obligationer
obligationer
finansiering
offentlig sektor
Handle http://hdl.handle.net/2043/26205 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics