Developing a scheduling system for generated motion

DSpace Repository

Developing a scheduling system for generated motion

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Developing a scheduling system for generated motion
Author Malmgren, Viktor ; Sona, Johnatan
Date 2018
English abstract
The goal of this project has been to develop a user-friendly scheduling system that controls various physical moving objects. Its purpose is to trigger motion-detection in a set of surveillance cameras as a part of their testing stage. It is meant to improve and replace existing systems at Axis that already serve this purpose, systems that have certain drawbacks such as cost, motion-quality and other limitations that may affect the overall integrity of the testing data. For it to be an improvement, mainly practical but also economical aspects had to be taken into consideration when designing and developing the scheduling prototype. The finished prototype has the potential to control up to eight different moving objects. Two motion generating objects have been built alongside the scheduling system for proof-of-concept and have been tested together with the scheduler giving successful results. The scheduler and its schedules are configured by a user on a website that has been created as a part of the system.
Swedish abstract
Målet med detta projekt har varit att utveckla ett användarvänligt schemaläggningssystem som styr olika fysiska rörliga objekt. Dess syfte är att utlösa rörelsesdetektering i en uppsättning övervakningskameror som en del av deras teststadium. Det är tänkt att förbättra och ersätta befintliga system på Axis som redan tjänar detta syfte, system som har vissa nackdelar såsom kostnad, rörelsekvalitet, och andra begränsningar som kan påverka testdatans övergripande integritet. För att det skulle bli en förbättring var det viktigt att ta hänsyn till praktiska men också ekonomiska aspekter vid design och utveckling av prototypen. Den färdiga prototypen har potential att styra upp till åtta olika rörliga objekt. Två rörelsegenererande objekt har byggts utöver schemaläggningssystemet för proof-of-concept och har testats tillsammans med schemaläggaren och har givit framgångsrika resultat. Schemaläggaren och dess scheman är konfigurerade av en användare på en webbsida som har skapats som en del av systemet.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject Axis
Generated motion
Scheduled motion
Handle http://hdl.handle.net/2043/26208 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics