Kondomförpackningar för män

DSpace Repository

Kondomförpackningar för män

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kondomförpackningar för män
Author Olsson, Sandra
Date 2018
Swedish abstract
Studien har undersökt vad åtta kvinnor, utvalda genom snowball samplingmetoden, tycker om designen i ett urval kondomförpackningar tillgängliga i svensk dagligvaruhandel. Nio kondomförpackningar har undersökts genom semistrukturerade intervjuer, som bearbetats genom en kvalitativ analys med stöd av teorier inom genusvetenskap och förpackningsdesign. Resultatet, som visar att kvinnorna inte tilltalas särskilt mycket av förpackningsdesignen har ställts i relation till rådande normer kring kön och design. Flera manliga koder utlästes, som att färgskalan i designen upplevdes maskulin, och att kondomernas egenskaper förmedlade genom förpackningarna handlade mer om mannens njutning än kvinnans. I studien framkom också hur kvinnorna ansåg förpackningsdesignen bör eller hade kunnat se ut där den största gemensamma faktorn var att de vill ha något som syns mer. Kondomförpackningarna borde designas på ett annat sätt för att bryta normer kring produkten och på så sätt inkludera fler målgrupper.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Design
Förpackningsdesign
Genus
Kondom
Kondomförpackningar
Könskoder
Normer
Handle http://hdl.handle.net/2043/26245 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics