Elevinflytande, en studie av pedagogers syn på begreppet med utgångspunkt i styrdokumenten

DSpace Repository

Elevinflytande, en studie av pedagogers syn på begreppet med utgångspunkt i styrdokumenten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande, en studie av pedagogers syn på begreppet med utgångspunkt i styrdokumenten
Author Kjell, Ditte ; Pagels, Anette
Date 2006
Swedish abstract
Vi har undersökt pedagogernas svårigheter dels att tolka styrdokumentens formuleringar kring begreppet elevinflytande. Dels vad är som gör att pedagogerna har så svårt att införa och arbeta efter styrdokumentens mål och riktlinjer. Vi visste redan att det fanns en lång tradition av det formella inflytandet så som klassråd och elevråd i den svenska skolan. Det vi koncentrerat på inom området elevinflytande är det som kallas det informella inflytandet, det inflytande som ger eleven möjlighet att påverka innehåll, organisation och tid inom undervisningen. Vi har även fokuserat på pedagogens individuella tolkning av begreppet och de möjligheter och svårigheter denne har inför att införa och arbeta med det informella inflytandet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
formellt och informellt inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/2629 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics