Bakteriell cellulosa-Det naturliga materialvalet

DSpace Repository

Bakteriell cellulosa-Det naturliga materialvalet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Alse, Simon
dc.date.accessioned 2018-09-26T09:53:24Z
dc.date.available 2018-09-26T09:53:24Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/26354
dc.description Med metoden material driven design (MDD) och ekologisk hållbarhet som utgångspunkt, har studien ämnat undersöka hur celluloproducerande bakterier kan användas för att utveckla ett nytt material. MDD, utvecklad av Elvin Karana, Bahareh Barati, Valentina Rognoli och Anouk Zeeuw van der Laan har använts, för att i fyra steg utveckla ett materialförslag, kartlägga de tekniska egenskaperna och upplevelsen av materialet, för att sedan applicera det i en artefakt. I denna metod är utgångspunkten materialet och hur dess unika egenskaper kan tillföra ett mervärde eller mening till en produkt. Syftet med studien har varit att väcka diskussion om material, dess ursprung och miljöpåverkan. Samtidigt föreslås ett möjligt alternativ till konventionella material. Materialet har konceptualiserats och visualiserats både grafiskt och genom en fysisk modell för att tydliggöra möjliga applikationsområden. I konceptet presenteras materialförslaget som ett veganskt och ekologiskt hållbart alternativ till läderdetaljer i möbler och inredning. Detta presenteras genom en fysisk modell av en pall i vilken materialet ingår och tydliggörs. en_US
dc.description.abstract With the method Material Driven Design (MDD) and ecological sustainability as a starting point, the study aim to explore how cellulose producing bacteria can be used in the development of a new material. MDD developed by Elvin Karana, Bahareh Barati, Valentina Rognoli och Anouk Zeeuw van der Laan, have been used, to in four steps develop a material proposition, map its technical and experiential qualities and thereafter apply it to a product. In this method, the starting point is the material and how its unique qualities can contribute to a value and meaning to a product. The purpose with the study have been to wake discussion about materials, their origin and environmental impact. At the same time, a possible alternative to conventional materials is proposed. The material have been conceptualized trough a physical model to clarify possible application areas. In the concept, the material is presented as an ethical and ecologically sustainable alternative to leather details in furniture and interior design. This is presented trough a physical model of a stool in wich the material is included and highlighted. en_US
dc.format.extent 55 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Bakteriell en_US
dc.subject cellulosa en_US
dc.subject material en_US
dc.subject driven en_US
dc.subject design en_US
dc.subject ekologisk en_US
dc.subject hållbar en_US
dc.subject utveckling en_US
dc.title Bakteriell cellulosa-Det naturliga materialvalet en_US
dc.title.alternative Bacterial cellulose-The natural material selection en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok LifeEarthScience en_US
dc.contributor.examiner Seravalli, Anna
dc.contributor.supervisor Sörensen, Charlotte
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 K3
mahlocal.xprt.program Produktdesign
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics