Smaken av Reklam

DSpace Repository

Smaken av Reklam

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Larsson, Frida
dc.date.accessioned 2018-09-27T07:47:17Z
dc.date.available 2018-09-27T07:47:17Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/26378
dc.description Syftet med undersökningen var främst att skapa en förståelse för hur visuella medel och sensoriska komponenter används för att förmedla smak i reklambilder för mineralvatten. Utöver detta har uppsatsen haft för avsikt att tillämpa en jämförelse för att utforska gemensamma strategier och särskiljande uttryck. Undersökningen har utförts genom en semiotisk visuell bildanalys samt en komparationsmetod, som utgår från samma parametrar i bilderna. Bildanalysen utgår från två meningsnivåer; en teckennivå och en retorisk nivå. Resultatet visade att smaken förmedlas genom indexikala tecken i form av bilder på frukt/bär och färger som tyder på smak. Dessa tecken bildar i sin tur en metonymi som representerar smaken. Vidare visade sig att skivad frukt bidrar med ett större sensoriskt omfång, det vill säga påvisar ytterligare sensoriska egenskaper. Undersökningen kunde även fastslå, med undantag av bild fyra, en gemensam strategi i användandet av frukt och bär för att tilltala mottagaren genom dennes känslor och associeringar till referenten – det verkliga objektet. De skillnader som påvisades låg främst mellan varumärkena och var beroende på reklamens behov att skapa en image för att särskilja sig. en_US
dc.description.abstract The purpose of the essay is to create an understanding of how visual aids and sensory components are used to convey taste in advertising images for mineral water. In addition to this the study aims to implement a comparison to explore common strategies and distinctive visual expressions. The research has been carried out through a semiotic visual analysis and a comparative method based on the same parameters throughout the different pictures. The semiotic visual analysis is based on two levels of meaning; one level of sign and one of rhetoric. Through this research I found that the taste is communicated though indexical signs in the shape of pictures of fruit/berries but also through color. That is to say that these signs point towards taste. These signs in addition to this forms a metonymy which directly represents taste. Furthermore, it was found that sliced fruit contributes to a greater sensory range, and shows additional sensory characteristics. The essay could also establish, with the exception of picture number four, a common strategy in the use of fruit and berries to address the recipient through his feelings and associations to the referent - the real object. The differences that were identified in the essay were mainly between the brands, and were further dependent on the advertising needs of creating an image to differentiate itself from other advertisments. en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Visuell Kommunikation en_US
dc.subject Sensorisk Marknadsföring en_US
dc.subject Reklam en_US
dc.subject Semiotik en_US
dc.subject Visuell Retorik en_US
dc.subject Mineralvatten en_US
dc.title Smaken av Reklam en_US
dc.title.alternative The Taste of Advertisement en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok FineArt en_US
dc.contributor.examiner Whitman, Tina-Marie
dc.contributor.supervisor Hellström Reimer, Maria
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 K3
mahlocal.xprt.program Visuell kommunikation
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics