Bildlitteracitetens roll i en svensk bildundervisningskontext

DSpace Repository

Bildlitteracitetens roll i en svensk bildundervisningskontext

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Björkenstam, Denise
dc.contributor.author Claesson, Jenny
dc.date.accessioned 2018-10-01T11:39:17Z
dc.date.available 2018-10-01T11:39:17Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/26419
dc.description Denna studie är en fortsättning på ett tidigare arbete på grundnivå inom samma område, där vi började utkristallisera det vi benämnt bildlitteracitet. Bildlitteracitet har vi definierat som visuellt tänkande, analys och tolkning samt kommunikation. Syftet med denna undersökning är att belysa bildlitteracitetens roll i bildundervisningen. Våra frågeställningar är: På vilka sätt arbetar bildlärare för att utveckla elevers bildspråk? Samt: Hur ser bildlärarna på bildlitteracitetens roll i bildämnet? Detta är en intervjustudie om hur nio aktiva bildlärare i svenska gymnasie- och högstadieskolor arbetar med bildspråket och bildlitteracitet i sin undervisning. Författarnas perspektiv är att bild är ett språk och språkämne, därför diskuteras bild i relation till kommunikation, litteracitet och bildgrammatik. I undersökningen framkommer det två olika perspektiv som lärarna arbetar med, vilka är helhets- och detaljfokus. Dessa två teman har vi formulerat utifrån vår analys av intervjuerna med våra respondenter. Helhetsfokus innefattar ett arbetssätt där pedagogen lägger upp arbetet utifrån ett större perspektiv, exempelvis att bearbeta begrepp, genrer, elevers intresseområden med mera. Detaljfokus utgår från teknik och hantverk. Dessa två fokus diskuteras sedan i relation till John Deweys teorier inom pedagogik. en_US
dc.format.extent 41 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Bildlitteracitet en_US
dc.subject Bildspråk en_US
dc.subject Bildgrammatik en_US
dc.subject Kommunikation en_US
dc.subject Bildundervisning en_US
dc.subject Visuell litteracitet en_US
dc.title Bildlitteracitetens roll i en svensk bildundervisningskontext en_US
dc.title.alternative Art Literacys Role in a Swedish Fine Arts Educational Context en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Einarsson, Anneli
dc.contributor.supervisor Edström, Ann-Mari
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. gymnasieskolan
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics