Historieundervisningens utmaningar : historiedidaktik för 2000-talet

DSpace Repository

Historieundervisningens utmaningar : historiedidaktik för 2000-talet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Historieundervisningens utmaningar : historiedidaktik för 2000-talet
Author Lozic, Vanja
Date 2018
Swedish abstract
De utmaningar som historielärare står inför har blivit särskilt aktuella i och med den nya skolreformen och 2011 års omstrukturering av lärarutbildningen. Denna lärobok erbjuder en översyn av viktiga historiedidaktiska metoder, teorier och begrepp som har satt sin prägel på kursplaner i historia, historiedidaktisk forskning och undervisning. Bokens startpunkt är elevers, lärares och läroboksförfattares syn på ämnets syfte, identitetsformande inverkan samt de förändringar ämnet står inför i en kultur som präglas av ökad globalisering, migration, mångkulturalism samt ökat intresse för genusfrågor, normkritik och erkännandet av tidigare marginaliserade grupper och perspektiv. I boken har frågan ”Varför läsa historia?” och de metodologiska överväganden som lärarna ständigt ställs inför fått en central plats. I diskussionen har särskild plats gets de sätt intersektionalitet, normkritik och dekonstruktion kan användas för att förstå elevernas komplexa identiteter och utveckla deras förmåga att kritisk granska de sätt historia används för att beskriva samhälle. Utgångspunkten är att utan insikter om historiedidaktikens kärnfrågor i allmänhet (Varför? Vad? Hur? Vem?) och elevers, lärares och läroboksförfattares erfarenheter, samhällssyn och intressen i synnerhet är det svårt att förklara ämnets legitimitet i skolan samt förstå de didaktiska utmaningar som historieämnet står inför under 2000-talet.
DOI https://doi.org/10.24834/9789171049285 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Malmö universitet, Institutionen för Skolutveckling och ledarskap
Series/Issue Skrifter med historiska perspektiv;19
ISSN 1652-2761
ISBN 978-91-7104-928-5
Language swe (iso)
Subject historiedidaktik
historieämnet
normkritik
intersektionalitet
historieförmedling
mångkulturella samhället
diskursanalys
historieundervisning
didaktik
didaktiska arbetsmetoder
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/26489 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics