Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar?

DSpace Repository

Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Stanojevic, Biljana
dc.contributor.author Petersson, Annika
dc.date.accessioned 2018-10-23T08:11:50Z
dc.date.available 2018-10-23T08:11:50Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/26540
dc.description Översvämningar i samband med stora mängder regn har blivit ett stort problem i Malmö stad och orsakat stora skador hos privatpersoner och kommunen. Detta på grund av en kombination av föråldrade VA-ledningssystem, tilltagande förtätning av staden samt förändringar av klimatet. Hanteringen av dagvatten av befintliga VA-ledningssystem är inte längre hållbar vilket återkommande gör sig märkbart i olika delar av staden men en utbyggnad av dessa är inte ekonomiskt försvarbart. Genom att intervjua både privatpersoner och yrkesmässiga inom kommunen samt genom sekundäranalys av en enkätundersökning som har tillhandahållits av VA SYD har strategier utformats som kan användas för att öka intresset och motivationen hos villaägare för att enhållbar och lokal hantering av dagvatten ska bli möjlig. en_US
dc.description.abstract Flooding as a result of large amounts of rain has become a big problem in Malmö city and has caused huge amounts of damage for private property and the municipality. This is caused due to a combination of aged sewage system, expansion of the city and climate change. The management of stormwater in existing sewage systems is no longer sustainable which makes itself noticeable recurrently in different parts of town, but a renewal of these systems is not economically defensible. Through interviews and secondary analysis of a survey provided by VA SYD, strategies have been formed that can be used towards increasing the interest and motivation with private property owners so that a sustainable, local management of stormwater can become a possibility. en_US
dc.format.extent 38 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject dagvattenhantering en_US
dc.subject strategier en_US
dc.subject hållbar dagvattenhantering en_US
dc.title Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar? en_US
dc.title.alternative Local stormwater management: How do you motivate property owners towards taking responsibility? en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Johansson, Magnus
dc.contributor.supervisor Ewald, Göran
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics