Bostadsförsörjning - En analys av tre bostadsmodeller i Europa

DSpace Repository

Bostadsförsörjning - En analys av tre bostadsmodeller i Europa

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bostadsförsörjning - En analys av tre bostadsmodeller i Europa
Author Wisetram, Sutthatta
Date 2018
English abstract
The essay aims to represent differences in social building models, so-called social sector, how they define and work in Europe and focus on Sweden, England and Germany. The purpose is to define what social housing is and analyze any differences or similarities between these different social housing models. And what model that could possibly work for Sweden in order to better face the need for housing for groups who finds it difficult to obtain a household because of the current housing market conditions. First, a categorization of Sweden, England and Germany is made in part I, there the study goes through each country according to Boverket’s (2016) categorizations to try to define social housing. Then the study goes through other focus areas regarding social housing in part II, to gain a stronger foundation for the analysis part. These categories are essential focus points since the study can be based on them and in order to make a comparison analysis that then becomes a base for part II and part III. In a comparative analysis of Sweden, England and Germany, the study systematically goes through the selected countries one by one, through a so-called SWOT-analysis. Which is intended to give us a quick overview of what the situation looks like in Sweden, England and Germany with their housing provision model. Sweden, unlike other countries, has chosen not to target public groups against specific groups and underlines that housing should be accessible to all. Even though Sweden already had made it clear to not have social housing sector, it is noticeable that the housing form already made its way quietly into Sweden.
Swedish abstract
Uppsatsen belyser hur olika sociala byggnadsmodeller, så kallad social sektor, fungerar i Europa och med fokus på Sverige, England och Tyskland. Syftet är att definiera vad social housing är och analysera eventuella skillnader eller likheter mellan dessa olika sociala bostadsmodeller. Sedan diskutera vilken modell som möjligen skulle kunna fungera för Sverige i syfte för att bättre kunna tillgodose behovet av bostäder för grupper som har svårt att få en bostad på grund av bostadsmarknadens villkor. Först görs en kategorisering av Sverige, England och Tyskland i del I där studien går igenom land för land enligt Boverkets (2016) kategoriseringar för att försöka definiera social housing. Sedan går studien igenom andra fokuspunkter inom social housing för att få en starkare grund för analysdelen, del III. Dessa kategorier är essentiella utgångspunkter då studien utgår från dem och för att kunna göra en jämförelseanalys som sedan blir grunden för del III. I en jämförelseanalys över Sverige, England och Tyskland, går studien systematiskt igenom de valda länderna ett efter ett, genom en så kallad SWOT-analys. Det är tänkt att det ska ge oss en snabb överblick över hur situationen ser ut för Sverige, England och Tyskland med deras bostadsförsörjningsmodell. Sverige har till skillnad från andra länder valt att inte rikta allmännyttan mot specifika grupper och understryker att bostäder skall vara tillgängliga för alla. Även om vi i Sverige tydligt bestämmer oss för att vi inte ska ha en social bostadssektor, så smyger sig den sorten av bostadsform redan in lite försiktigt i Sverige.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Pages 63
Language swe (iso)
Subject Housing models
Social sector
Subsidized housing
Social housing
Handle http://hdl.handle.net/2043/26765 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics