Hyresrätten i Framtiden : Rapport från Hyreskommissionen

DSpace Repository

Hyresrätten i Framtiden : Rapport från Hyreskommissionen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Hyresrätten i Framtiden : Rapport från Hyreskommissionen
Author Grander, Martin ; Attefall, Stefan ; Björkdahl, Erika P ; Cocozza, Adam ; Lundström, Nina ; Renström, Sven
Date 2018
Swedish abstract
Hyreskommissionen är en oberoende kommission tillsatt av Hyresgästföreningen. Uppdraget omfattar två frågeställningar: Hur hyressättningssystemet fungerar och kan förbättras samt hur hyresrätten som boendeform kan utvecklas. Hyreskommissionen syfte, som de uttrycks i direktiven,är ”att bidra till att förklara, utveckla och förädla den svenska modellen på bostadshyresmarknaden samt formulera konkreta idéer hur hyresrätten kan utvecklas”.
Link https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-innehall/rapporter/hyreskommissionens-rapport.pdf .Icon
Publisher Hyreskommissionen
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/27026 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics