MAU Logo
MAU Logo

Utskrift från Malmö universitet - mau.se

Forskningskommunikation i biblioteket : rum, roller och relationer

DSpace Repository

Forskningskommunikation i biblioteket : rum, roller och relationer

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Article, other
Title Forskningskommunikation i biblioteket : rum, roller och relationer
Author Dorthé, Lotti ; Olsson, Annsofie
Date 2018
English abstract
At Malmö University, research questions often arise in collaboration between researchers, citizens, practitioners and sectors. This research is important to communicate because an open dialogue between science and society contributes to the use and understanding of the research results. In the project "The Researchers' Gallery", librarians and researchers collaborate to visualize the research in an exhibition at the library. The work establishes a platform for meetings and interdisciplinary cooperation. The gallery offers visitors both informal learning and active research communication.
Swedish abstract
Vid Malmö universitet uppstår ofta forskningsfrågor i samverkan mellan forskare, medborgare, praktiker och sektorer. Denna forskning är viktig att kommunicera eftersom en öppen dialog mellan vetenskap och samhälle bidrar till förståelsen för och användningen av forskningsresultat. I projektet "Forskarnas galleri" samarbetar bibliotekarier och forskare för att visualisera forskningen i utställningar på biblioteket. Genom arbetet skapas en plattform för möten och tvärvetenskapliga samarbeten. Galleriet erbjuder besökare både ett informellt lärande och en aktiv forskningskommunikation.
Publisher Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker
Host/Issue REVY;4
Volume 41
ISSN 1904-1969
Language swe (iso)
Subject forskningskommunikation
bibliotekarie/kurator
utställningar
visualisering av forskning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/27210 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics