Vilka faktorer enligt forskning ökar motivation till läsning i de yngre åren i svenskämnet?

DSpace Repository

Vilka faktorer enligt forskning ökar motivation till läsning i de yngre åren i svenskämnet?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka faktorer enligt forskning ökar motivation till läsning i de yngre åren i svenskämnet?
Author Sträng, Amanda ; Nilsen, Wenche
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers motivation till ökad läsning i åldrarna sex till nio. Frågeställningen har varit: Vilka faktorer enligt forskning ökar motivation till läsning i de yngre åren i svenskämnet? Vi har valt att utgå från en systematisk sökprocess. För att få fram relevant information har vi använt oss av Libsearch, Google Scholar, databasen ERIC och Swepub. Resultatet som presenteras i denna kunskapsöversikt är baserat på åtta studier. Läsförebilder, undervisningens upplägg, elevernas egna intresse och ett tillåtande klassrumsklimat har visar sig ha positiva effekter på ökat läsintresse hos elever. Slutsatsen av detta arbete är att det sociokulturella perspektivet och elevernas egna intresse är viktigt att ta i beaktning i vår kommande lärarprofession. I diskussionen diskuterar vi de olika faktorer som vi kommit fram till som påverkar elevernas motivation till läsning. Avslutningsvis tar vi upp förslag till framtida forskning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Klassrumsklimat
läsförebilder
läsintresse
läsning
motivation
textsamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/27629 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics