Motives for Participation in Formal Standardisation Processes for Geographic Information : An Empirical Study in Sweden

DSpace Repository

Motives for Participation in Formal Standardisation Processes for Geographic Information : An Empirical Study in Sweden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Motives for Participation in Formal Standardisation Processes for Geographic Information : An Empirical Study in Sweden
Author Lundsten, Jonas ; Paasch, Jesper Mayntz
Date 2017
English abstract
The purpose of this article is to investigate the personal motives for participation in formal standardization processes for geographic information. The method involved interviewing members of technical committees at the Swedish Standards Institute, SIS. The results are that the majority of the interviewees are very motivated in their work and they think their participation is well-financed by their organizations allocating them to a technical committee. The main motives are to contribute to development of society and be at the forefront of development. However, this article also shows that several members participating in this study felt that they do not have sufficient time for working with tasks related to their technical committees. Their daily work in their respective organizations often has higher priority in relation to standardization work. This contrasts with the organizational goals of the participating organizations and may slow down the development of standards and other publications due to lack of resources.
Swedish abstract
Syftet med denna artikel är att undersöka de personliga motiven för deltagande i formella standardiseringsprocesser för geografisk information. Metoden involverade intervjuande medlemmar av tekniska kommittéer vid SIS. Resultaten är att majoriteten av Intervjuerna är mycket motiverade i sitt arbete och de tror att deras deltagande är välfinansierad av sina organisationer fördela dem till en teknisk kommitté. De viktigaste motiven är att bidra till samhällsutveckling och vara i framkant av utvecklingen. Men denna artikel visar också att flera medlemmar som deltog i denna studie tyckte att de inte hade tillräckligt med arbetstid med uppgifter relaterade till sina tekniska kommittéer. Deras dagliga arbete i sina respektive organisationer har ofta högre prioritet i förhållande till standardiseringsarbetet. Detta står i motsats till det organisatoriska mål för de deltagande organisationerna och kan sakta ner utvecklingen av standarder och andra publikationer på grund av bristande resurser.
DOI https://doi.org/10.4018/IJSR.2017010102 (link to publisher's fulltext.)
Publisher IGI Global
Host/Issue International Journal of Standardization Research;1
Volume 15
ISSN 2470-8542
Pages 16-28
Page 16-28
Language eng (iso)
Subject Cultural Historical Activity Theory
Geodata Infrastructure
Geographic Information
Motivation
Motivation in Projects
Project Management
SIS
Standardization
Swedish Standards Institute
Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/27683 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics