Motivation till läsning och skrivning - med fokus på elever i årskurs f-3

DSpace Repository

Motivation till läsning och skrivning - med fokus på elever i årskurs f-3

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation till läsning och skrivning - med fokus på elever i årskurs f-3
Author Pilbåge, Nathalie
Date 2019
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikt har som syfte att ta reda på vilka faktorer som motiverar elever inom årskurs f-3 till läsning och skrivning. Frågeställningen lyder: Vad bidrar till elevers motivation gällande läsande och skrivande? För att kunna besvara syfte och frågeställning har en systematisk informationssökning genomförts. Resultatet är baserat på studier som är gjorda i Sverige och har främst hittats genom sökningar i databasen Google Scholar. Resultatet visar vad studier kommit fram till motiverar elever till läsning och skrivning och framställs utifrån tre teman: Elevernas självkänsla, läraren och att eleverna upplever innehållet och aktiviteter som meningsfullt. Denna kunskapsöversikt avslutas med en slutsats och diskussion kring dessa teman och en koppling till mitt kommande yrkesval görs.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject motivation
läsande och skrivande
lustfyllt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/27917 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics