Resursavdelning fördelar och nackdelar

DSpace Repository

Resursavdelning fördelar och nackdelar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Resursavdelning fördelar och nackdelar
Author Nilsson, Maria
Date 2006
English abstract
Resource section pro and con
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att undersöka och kartlägga resursavdelningens effekter på berörda. Vilka fördelar-nackdelar är det med resursavdelning? Arbetet ger en översikt hur en resursavdelning fungerar. Genom intervjuer av personal och föräldrar ville jag ta reda på hur personalen arbetar och hur föräldrarna ser på att ha sina barn på en resursavdelning. Sammanfattningsvis pekar resultaten av min undersökning på att det finns en positiv inställning till resursavdelning och att integration av barn med funktionshinder ses som en erfarenhet för alla barn och vuxna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject funktionshinder
fördelar
förskola
integration
nackdelar
pedagogiskt arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/2798 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics