Det här är ingen skiss - elevers erfarenheter av skissen som verktyg

DSpace Repository

Det här är ingen skiss - elevers erfarenheter av skissen som verktyg

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ohlsson, Mikaela
dc.contributor.author Valdes Salvador, Annika
dc.date.accessioned 2019-03-01T11:28:03Z
dc.date.available 2019-03-01T11:28:03Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27983
dc.description Syftet med studien är att utifrån elevers perspektiv undersöka skissande som verktyg i bildundervisning. Vi är intresserade av att analysera elevers föreställningar om skissande och hur de använder skiss i sina bildskapande lärprocesser för att förstå elevers lärande i bild. Detta har vi undersökt genom frågorna: Vad händer när elever får arbeta med skiss på begränsad tid med olika material? Vilka uppfattningar om skissande ger eleverna uttryck för? samt Hur skapar elever mening i och genom skissande? I studien sattes lärprocessen i centrum genom att vi genomförde intervjuer i samband med en workshop skapad av oss. Vi ville se om det gick att förhandla synen på vad skissande är och skapa en workshop med fokus på görandet snarare än ett färdigt resultat. De svårigheter som uppkom i samband med workshop och intervjuer handlade om tidsbegränsning vilket gjorde att vi inte hade möjligheten att intervjua fler elever. Vi anser dock att vi hade tillräckligt med material för ett arbete av denna storlek och form. Resultatet av vår analys visar att när eleverna fick arbeta med olika material på begränsad tid tvingas de att tänka och förhålla sig till de nya materialen på olika sätt. De uppfattningar de ger uttryck för handlar om att skissen är en förberedelse där eleverna ritar tunt med blyertspenna. De kan även förhålla sig till skissen som ett verktyg i andra sammanhang, såsom när de utövar en idrott exempelvis. På så sätt skapar eleverna mening genom att skissa på olika sätt i olika sammanhang. När eleverna skissade under workshopen blev deras tidigare erfarenheter synliga i de bilder som de skapade. Slutligen diskuterar vi att skissen som verktyg i bildämnet är en tillgång och kan hjälpa elever att utveckla nya idéer samt att främja elevers lust för lärande. Vi föreslår att det krävs scaffolding för att skissandet ska bli meningsfullt för eleverna. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Workshop en_US
dc.subject bildundervisning en_US
dc.subject bilddidaktik en_US
dc.subject skissa en_US
dc.subject grundskola en_US
dc.title Det här är ingen skiss - elevers erfarenheter av skissen som verktyg en_US
dc.title.alternative This is not a sketch - students experience of sketching as a tool en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok FineArt en_US
dc.contributor.examiner Mars, Annette
dc.contributor.supervisor Widén, Pär
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. åk 7-9
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics