Det professionella samtalet på försäkringskassan - En studie om betydelsen av det professionella samtalet på försäkringskassan, med inriktning på rehabilitering av långtidssjukskrivna

DSpace Repository

Det professionella samtalet på försäkringskassan - En studie om betydelsen av det professionella samtalet på försäkringskassan, med inriktning på rehabilitering av långtidssjukskrivna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det professionella samtalet på försäkringskassan - En studie om betydelsen av det professionella samtalet på försäkringskassan, med inriktning på rehabilitering av långtidssjukskrivna
Author Berlin, Roger ; Pettersson, Gabrielle
Date 2006
English abstract
In this essay have we made a research regarding the need and significance of professional conversation on the försäkringskassan, and if career guidance (towards studies, occupation and future) is an important part of rehabilitation of long-term sick listed. We believe that career guidance can be useful in a number of different working areas, when communication and personal meetings is of conclusive meaning. We realize that we not can make any general conclusions from this investigation. However, we see a pattern that career guidance can be used in rehabilitation of long-term sick-listed in försäkringskassan.
Swedish abstract
I denna studie har vi undersökt behovet och betydelsen av det professionella samtalet på försäkringskassan, samt om vägledning (med inriktning på studier, yrke och framtid) är en viktig del vid rehabilitering av långtidssjukskrivna. Vi anser att studie- och yrkesvägledare skulle kunna vara verksamma inom en rad olika arbetsområden där kommunikation och personliga möten är av avgörande betydelse. Vi inser att vi inte kan dra några generella slutsatser utifrån vår ringa undersökning, det vi däremot kan göra är att skönja mönster hur studie- och yrkesvägledning skulle kunna vara till nytta vid rehabilitering. Utifrån vår undersökning finner vi belägg för att det finns en framtida arbetsmarknad för studie- och yrkesvägledare inom försäkringskassan och då främst inom rehabilitering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject försäkringskassan
professionella samtal
kommunikation
arbetsmarknad
studie- och yrkesvägledning
rehabilitering
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2809 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics