Effekter av flippat klassrum på grundskoleelevers prestationer, resultat och motivation

DSpace Repository

Effekter av flippat klassrum på grundskoleelevers prestationer, resultat och motivation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Effekter av flippat klassrum på grundskoleelevers prestationer, resultat och motivation
Author Ouattara, Lassana
Date 2019
Swedish abstract
Jag har genom en longitudinell studie under ett och ett halvt år, undersökt effekterna av flippat klassrum i två årskurs 4 och vidare årskurs 5 klasser i naturorienterande (NO) undervisning. Studien omfattar försöksgrupp och kontrollgrupp med totalt 39 elever, och fokuserar på elevernas prestationer i olika kunskapstester under en period då en av klasserna (försöksgruppen) undervisats genom en form av flippat klassrum och den andra klassen (kontrollgruppen) undervisats genom ett så kallat traditionellt undervisningsformat och vice versa. Resultaten visar att flippat klassrum har haft en positiv effekt på elevernas prestationer och resultat och att även elevernas motivation för de naturvetenskapliga ämnena i studien har ökat jämfört med det ursprungliga tillståndet innan studien påbörjades.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Flippat Klassrum
Motivation
Prestation
Försöksgrupp
Kontrollgrupp
Handle http://hdl.handle.net/2043/28196 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics