Det flerspråkiga NO-klassrummet : en studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum

DSpace Repository

Det flerspråkiga NO-klassrummet : en studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Doctoral Thesis, comprehensive summary
Title Det flerspråkiga NO-klassrummet : en studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum
Author Karlsson, Annika
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna avhandling är att synliggöra flerspråkiga elevers användning av sina första- och andraspråk i ett flerspråkigt NO-klassrum där man använder och uppmuntrar translanguaging och tydliggöra om och i så fall på vilka sätt dessa processer kan skapa förutsättningar för lärande. Avhandlingen utgår från sociokulturella teorier om språk och lärande, med särskilt fokus på social-semiotiska perspektiv. Vidare används dialogiska och pragmatiska paradigm som på olika sätt kan sägas vara sammankopplade med eller bidra till sociokulturella perspektiv på språk och lärande. Dessutom används teorier om translanguaging för att tydliggöra och öka förståelsen för flerspråkiga elevers möte med NO-klassrummet. För att utveckla djupare förståelse för på vilka sätt translanguaging som metod kan skapa ökade förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande används en etnografisk datainsamling och forskningsdesign. Studien följer några NO-lektioner varje månad i en mellanstadieklass under tre års tid (2012-2015). Lektionerna dokumenteras med hjälp av fyra videokameror och fyra diktafoner och den totalt inspelade tiden från lektionerna är 117 timmar. Dessutom samlas fältanteckningar, elevtexter och olika undervisningsmaterial in. Datamaterialet består även av inspelade samtal med fyra elever som vid tillfället för datainsamlingen är nyanlända. Analysen visar att eleverna rör sig i språkliga loopar mellan både nationella och diskursiva språk i meningsskapande samtal om det naturvetenskapliga ämnesinnehållet, samt att de använder sina första- och andraspråk för att förklara, beskriva och sammanlänka semantiska relationer inom olika naturvetenskapliga ämnesområden. Vidare visar analysen att elevernas användning av sina första- och andraspråk ofta utgör en resurs i elevernas appropriering av den naturvetenskapliga skoldiskursen. Eleverna och studiehandledaren använder ofta sina första- och andraspråk för att förtydliga ämnesinnehåll och förklara olika klassrumsaktiviteter för varandra. Emellertid avslöjar analysen också situationer i denna praktik där alla tillgängliga resurser inte utnyttjas och kontinuiteten i klassrumsaktiviteterna blir avbruten på olika sätt. Dessa situationer verkar vara konsekvenser av låga förväntningar på elever med begränsad tillgång till undervisningsspråket, vilket uttrycks i en förenkling av det språk som används, kontextualisering av ämnesinnehållet till vardagliga erfarenheter som kanske inte delas av alla elever, samt komplexiteten att översätta och transformera det naturvetenskapliga ämnesinnehållet från ett språk till ett annat (arabiska och svenska) och mellan en vardaglig och en mer akademisk diskurs. Studien bidrar till fältet genom att illustrera vikten av att stödja varje elevs tillgång till de språkliga verktyg som konstituerar det naturvetenskapliga ämnesinnehållet, samt främja användningen av alla tillgängliga resurser, såsom första- och andraspråket, för att relatera det naturvetenskapliga ämnesinnehållet till tidigare erfarenhet och därmed skapa ett kontinuerligt lärande i flerspråkiga NO-klassrum.
DOI https://doi.org/10.24834/isbn.9789171049889 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Malmö universitet
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences : Doctoral Dissertation Series;86
ISSN 1651-4513
ISBN 978-91-7104-987-2
978-91-7104-988-9
Language swe (iso)
Subject appropriering
det flerspråkiga NO-klassrummet
diskursiv rörlighet
meningsskapande
språkliga loopar
språkliga resurser
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Included papers
  1. Karlsson, A., Nygård Larsson, P. & Jakobsson, A. (2016). Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet. Pedagogisk Forskning i Sverige, 21(1-2), 30-55.

  2. Karlsson, A. (2016). Code-switching as a linguistic resource in the multilingual science classroom. In J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto & K. Hahl (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future, Part 12/Cultural, social and gender issues in science and technology education 12 (co-ed. M. Enghag, E. Henriksen & C. Nicolaou), (pp. 1820-1831). Helsinki, Finland: University of Helsinki. ISBN 978-951-51-1541-6

  3. Karlsson, A., Nygård Larsson, P. & Jakobsson, A. (2018). Multilingual students’ use of translanguaging in science classrooms. International Journal of Science Education. doi:10.1080/09500693.2018.1477261

  4. Karlsson, A., Nygård Larsson, P. & Jakobsson, A. (2019). The continuity of learning in a translanguaging science classroom. Cultural Studies of Science Education. (Accepted for publication 20 February 2019) doi:10.1007/s11422-019-09933-y

Handle http://hdl.handle.net/2043/28272 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-7104-987-2 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics