Vad förväntar sig lärare i grundskolan av specialpedagogen?

DSpace Repository

Vad förväntar sig lärare i grundskolan av specialpedagogen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad förväntar sig lärare i grundskolan av specialpedagogen?
Author Sjunnesson, Ulrica
Date 2006
English abstract
What do schoolteachers expect from the specialpedagogues?
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att förstå vad en grupp lärare i grundskolan förväntar sig av specialpedagogen. Med hjälp av litteraturstudier och intervjuer vill jag försöka ta reda på vilka förväntningar som finns. Sammanfattningsvis får jag uppfattningen att förväntningarna på specialpedagogen överensstämmer ganska bra med vad som står i styrdokument och vad vi lärt oss på utbildningen. Man förväntar sig att specialpedagogen ska arbeta på tre nivåer, individ- grupp- och organisatorisk nivå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förväntningar
handledning
individ- grupp och organisatorisk nivå
specialpedagogisk yrkesroll
åtgärdsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/2830 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics