Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv

DSpace Repository

Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv
Author Krüger, Andreas
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med studien är att ur lärarnas perspektiv undersöka elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjd och hur dessa lärare använder denna dokumentation i bedömningen. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med några svenska slöjdlärare. Den kommer fram till att lärarna har satt av tid till undervisning och genomföring av elevernas dokumentation av arbetsprocessen och är på så sätt tydliga med att dokumentationen är en del av undervisningen. Lärarna styr dokumentationens format och innehåll. Dessa dokument konsulteras tillsammans med lärarnas observationer av elevernas arbetsprocess när de gör bedömningar av elevers förmågor i ämnet. Studien kommer fram till att dokumentationen är ett ett viktigt verktyg i elevernas lärande och bedömningar av deras förmågor i slöjdämnet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject bedömning
dokumentation
dokumentera
elev
grundskola
centralt innehåll
Lgr11
ord och bild
reflektion
slöjd
slöjdlärare
slöjdämnet
undervisning
återkoppling
summativ
formativ
Handle http://hdl.handle.net/2043/28418 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics