Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv

DSpace Repository

Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Krüger, Andreas
dc.date.accessioned 2019-04-12T11:46:56Z
dc.date.available 2019-04-12T11:46:56Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28418
dc.description Syftet med studien är att ur lärarnas perspektiv undersöka elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjd och hur dessa lärare använder denna dokumentation i bedömningen. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med några svenska slöjdlärare. Den kommer fram till att lärarna har satt av tid till undervisning och genomföring av elevernas dokumentation av arbetsprocessen och är på så sätt tydliga med att dokumentationen är en del av undervisningen. Lärarna styr dokumentationens format och innehåll. Dessa dokument konsulteras tillsammans med lärarnas observationer av elevernas arbetsprocess när de gör bedömningar av elevers förmågor i ämnet. Studien kommer fram till att dokumentationen är ett ett viktigt verktyg i elevernas lärande och bedömningar av deras förmågor i slöjdämnet. en_US
dc.format.extent 55 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject bedömning en_US
dc.subject dokumentation en_US
dc.subject dokumentera en_US
dc.subject elev en_US
dc.subject grundskola en_US
dc.subject centralt innehåll en_US
dc.subject Lgr11 en_US
dc.subject ord och bild en_US
dc.subject reflektion en_US
dc.subject slöjd en_US
dc.subject slöjdlärare en_US
dc.subject slöjdämnet en_US
dc.subject undervisning en_US
dc.subject återkoppling en_US
dc.subject summativ en_US
dc.subject formativ en_US
dc.title Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Andersson, Nils
dc.contributor.supervisor Gustafson, Niklas
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics