"Hallå får jag bara säga en sak de är så här att jag är med i typ ett experiment ..." - Ungdomsspråk, identitet och genus

DSpace Repository

"Hallå får jag bara säga en sak de är så här att jag är med i typ ett experiment ..." - Ungdomsspråk, identitet och genus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Hallå får jag bara säga en sak de är så här att jag är med i typ ett experiment ..." - Ungdomsspråk, identitet och genus
Author Olson, Stephanie ; Ringborn, Jenni
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning har varit att få en inblick ungdomars vardagliga och ocensurerade språk. Vi har också velat se vilken roll språket har i identitetsprocessen samt hur ungdomar kodväxlar och kontextanpassar språket. Vår metod, som är relativt oprövad, har varit att låta fyra ungdomar spela in sig själva under en dag. Därefter har vi bearbetat materialet med hjälp av identitetsteorier och genusteorier för att se om några mönster och specifika strukturer framträder. Resultatet visade att ungdomars språk i allra högsta grad har en viktig funktion i identitetsskapandet, samt att ungdomar medvetet och strategiskt kontextanpassar språket. Vi har även sett olika tendenser i pojkar och flickors språk, så som att de använder sig av olika språkliga medel i en konversation. Slutsatser som går att dra är att vi som pedagoger måste bli bättre på att ta in och synliggöra deras språk i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject identitet
genus
inspelning
kodväxling
ungdomsspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/2843 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics