Tre undervisningssituationer i ämnet Religion i åk 5

DSpace Repository

Tre undervisningssituationer i ämnet Religion i åk 5

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tre undervisningssituationer i ämnet Religion i åk 5
Author Pulinska, Sylwia
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att få insikt i hur eleverna lär sig under olika undervisningssituationer och vad de lär sig i ämnet religion. Samtidigt få veta om barnen reflekterar över och har tankar kring deras inlärning och kunskap och vad som påverkar dessa. Min huvudfrågeställning är: Hur uppfattar elever i åk 5 att de lär sig vid olika undervisningssituationer i ämnet Religion. Mina underfrågor är: · Vad beskriver eleverna att de lär sig? · Hur beskriver eleverna att de lär sig? Jag har använt mig av aktionsforskning, observation samt av kvalitativa intervjuer och fotografier. Jag planerade och genomförde undervisningspassen och samtidigt observerade eleverna d.v.s. var en deltagande observatör. Jag fotograferade även eleverna under undervissningspassen och använde mig av dessa under intervjuerna som genomfördes efter varje pass. Utifrån mina frågeställningar visar resultatet att: · Eleverna lär sig kunskap de själva på något sätt kan mäta; känna eller se t.ex. genom ett prov eller användning av det. På vilket sätt eleverna kunde mäta det de hade lärt sig berodde på undervisningstillfällena och vad de lärt sig. · Eleverna lär genom att se, höra och göra, med andra ord, genom det visuella, auditiva och kinestetiska sättet. Förekomsten av dessa beror på individen men även på undervisningssituationen, vilket betyder att eleven kan anpassa inlärningssättet till situationen. Lustfullt lärande var viktigt för eleverna och med pauser påverkade deras arbete och lärande mycket positivt, fastän de själva inte alltid var medvetna om det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inlärningssätt, kunskapsformer, lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/2847 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics