Att undervisa särbegåvade elever i matematik - utifrån ett elev- och lärarperspektiv

DSpace Repository

Att undervisa särbegåvade elever i matematik - utifrån ett elev- och lärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att undervisa särbegåvade elever i matematik - utifrån ett elev- och lärarperspektiv
Author Niklasson, Malin ; Högström, Madeleine
Date 2019
Swedish abstract
I vårt examensarbete undersöker vi hur särbegåvade elever har upplevt matematikundervisningen i skolan och hur lärare ska arbeta med dessa elever så att de inte hämmas i sin kunskapsutveckling. Utifrån vår enkätundersökning gjord på särbegåvade vuxna visar det sig att 44 % deltagarna i åldern 18–23 har en negativ uppfattning av matematikundervisningen i grundskolan. De bakomliggande faktorerna som påverkat den negativa uppfattningen är att nivån är alldeles för låg och att undervisningen går för långsamt fram. Elever som har haft en positiv uppfattning om matematikundervisningen anger acceleration, berikning och nivågruppering som didaktiska åtgärder. Dessa arbetssätt stöds av den tidigare forskning kring hur man ska arbeta med särbegåvade elever i matematikundervisningen för att främja fortsatt utveckling utifrån elevens potential.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Särbegåvning
matematik
matematikundervisning
nivågruppering
understimulering
grundskola
berikning
gifted children
math
teaching
Handle http://hdl.handle.net/2043/28506 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics